Jaakkiman kampus

8.jpg
jaakkima.fi > Vapaa sivistystyö > Avoimen yliopiston opinnot

4. elokuuta 2015


Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

- vielä on vapaita opiskelupaikkoja, soita p. 05 6690 300!


Jyväskylän avoin yliopisto - Humanistiset tieteet - Kirjoittajakoulutus
Monimuotokoulutus Ruokolahdella Jaakkiman kristillisessä opistossa

Kohderyhmä

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat saada virikkeitä kirjoittamiseensa. Kirjoittajakoulutus tarjoaa tilaisuuden kehittää omia kirjoittajavalmiuksiaan, monipuolistaa kirjoittamisen taitoaan sekä opiskella tavoitteellisesti. Se antaa mahdollisuuden saada ohjausta kirjoittamiseen sekä palautetta teksteistä kirjoittamisen eri vaiheissa.

Tavoite

Perusopintojen opiskelija kehittä kirjoittamisen ja verkkotyöskentelyn taitoaan suorittaen Kirjoittamisen yliopistollisen arvosanan.

Opiskeluoikeus arvosanan suorittamiseksi myönnetään kahdeksi lukukaudeksi.

Opintojen rakenne

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Johdantojakso: Kirjoittajan yhteisöt 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia kirjoittamisen yhteisöjä, osaa vertailla yksin ja yhdessä kirjoittamisen mahdollisuuksia sekä ymmärtää palauteprosessin kirjoittamisensa tukena.

Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op

Jakson tavoitteena on, että opiskelija oppii näkemään faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä tuottamaan samasta teemasta sekä faktaa että fiktiota.

Omaelämänkerrallinen kirjoittaminen 5 op

Jakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tarinallisuuden merkityksen ihmiselle, ja oppii käyttämään materiaalia esimerkiksi etäännyttämisen avulla fiktiivisen tekstin lähtökohtana.

Perusopintojen proosakurssi 5 op

Opiskelija tutustuu proosaan kirjoittamisen lajina; ja oppii tunnistamaan sen lajit ja ominaispiirteet. Hän oppii lukemaan, analysoimaan ja tulkitsemaan proosaa sekä kirjoittamaan proosatekstin.

Perusopintojen tietokirjoittamisen kurssi 5 op

Opiskelija oppii nimeämään tietokirjoittamisen alalajeja, lukemaan, analysoimaan
ja tulkitsemaan erilaisia tietotekstejä sekä kirjoittamaan tietotekstin.

Perusopintojen tekstikokoelma 5 op

Jakson aikana opiskelija tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman, johon
soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen verkko-opetusta,
lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja tutor-tapaamisia. Aika ja paikka eivät sido opiskelua muutoin kuin tapaamisten osalta; kirjoittamista voi opiskella omassa tahdissa täysin itsenäisestikin oppimistehtävien avulla.

Yhteydenpito ja tehtävien palautukset hoidetaan sähköpostitse tai
oppimisympäristö Moodlessa.

Koulutuksen ensimmäinen lähiopetusjakso on 15. - 16.8.2015.  Sen jälkeen kokoonnutaan 1 - 2 päivän pituisiin tutor-tapaamisiin kolme kertaa koulutuksen aikana. Lähijaksopäivien aikana on mahdollisuus ruokailuun ja tarvittaessa majoitukseen opistolla.

Kustannukset

30 opintopisteen opintokokonaisuuden hinta on 590 euroa. Hinta sisältää
verkko-opetuksen, opetuksen tutoroinnin sekä Jyväskylän yliopistolle
suoritettavat avoimen yliopiston maksut.

Maksu on mahdollista suorittaa kahdessa osassa:
syyslukukaudella 295 euroa ja kevätlukukaudella 295 euroa.
Majoitus 26 €/2hh/vrk, sis. aamupalan ja 38 €/1hh/vrk.

Ilmoittautuminen 1.8.2015 mennessä
opiston toimistoon, p. 05 669 0300 tai e-mail: jaakris@jaakkima.fi
Ilmoittautumislomake on saatavilla toimistosta tai netistä www.jaakkima.fi

Lisätietoja

Teija Ojala, p. 044 381 3150
e-mail: etunimi.sukunimi@jaakkima.fi

Opiskelijat->Hakulomakkeet


RSS Image
 
Jaakkiman kampus - Seurakuntaopisto, Opistontie 21, 56100 RUOKOLAHTI, p. 0207 76 4000 (vaihde), e-mail: jaakris@jaakkima.fi